Συγγραφείς:Γ. Γεωργούδη1 , Π. Παπαδόπουλος1, Ζ. Ανδρεοπούλου2, Ζ. Κούκουρα3
1Δασολόγος-περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. galateig@for.auth.gr 2Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, ΑΠΘ *(επικοινωνία) randreop@for.auth.gr 3Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, ΑΠΘ, zoikouk@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Βάση δεδομένων, Πίνακας, Ερωτήματα, Μελισσοκομικά φυτά, Μελισσοκομία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet