Συγγραφείς:Π. Μπίρτσας1,2, Χ. Σώκος1, Α. Γκάσιος1, Ι. Ισαάκ1, Χ. Καλαϊτζής1, Θ. Καραμπατζάκης1 και Π. Πλατής1
¹Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη ²Εργαστήριο Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100 Καρδίτσα, e-mail: birtsas@teilar.gr
Λέξεις Κλειδιά:διενέξεις χρηστών γης, κτηνοτρόφοι, θήρα, κοινόχρηστο καθεστώς
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet