Συγγραφείς:A.Tolunay1, V. Ayhan2 and A. Yilmazturk3
1 Faculty of Forestry, Suleyman Demirel University, 32260 Isparta, Turkey, e-mail: atolunay@orman.sdu.edu.tr, fax: +90 246 2371810, tel: +90 246 2113952, GSM: +90 542 5921044 2 Faculty of Agriculture, Suleyman Demirel University, 32260 Isparta, Turkey 3 General Directorates of Forest, Forest Conservancy of Isparta, Turkey
Λέξεις Κλειδιά:οικόσιτη κατσίκα, δασικοί πόροι, δασική πολιτική, δασική νομοθεσία, Τουρκία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet