Συγγραφείς:Χ. Πανταζόπουλος1, Μ.Δ. Γιακουλάκη2 και Β.Π. Παπαναστάσης1
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286) και 2Eργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ετήσια παραγωγή, ξηρή ουσία, πρωτεΐνες, in vitro πεπτικότητα, συμμεταβολή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet