Συγγραφείς:Μ. Παπαδημητρίου και Ι. Ισπικούδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, ΤΚ 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη e-mail: mpapadim@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Οικολογικά χαρακτηριστικά, αυξητική μορφή, κύκλος ζωής, κύκλος φωτοσύνθεσης, τύποι λιβαδικής βλάστησης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet