Συγγραφείς:Β. Καραγιαννακίδου1, Μ. Παπαδημητρίου2, Π. Πλατής3 και Κ. Ιατρόπουλος4
1Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη 2Δασολόγος-Περιβαντολλόγος, Αμοργού 20, 546 38 Θεσσαλονίκη 3Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκη 4Γεωπόνος, M.Sc. Βιοοικολογίας - Α.Π.Θ., Αποστόλου Παύλου 30, 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Χλωρίδα, βλάστηση, υγροβιότοπος λίμνης Άγρα, Κεντρική Μακεδονία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet