Συγγραφείς:Κ. Τσεμπερίδης1, Π. Κωστοπούλου2 και Θ. Παυλίδης1
1Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και 2Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Κατακρημνίσματα, χιονόστρωμα, ορεινά ποολίβαδα, φυτοποικιλότητα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet