Συγγραφείς:Γ. Χιντζόγλου1, Ν. Σιδηράς1 και M. Loetscher²
1Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα ²Technische Universitaet Muenchen, Lehrstuhl fuer Grunlandlehre, D-85350 Freising- Weihenstephan, Deutchland
Λέξεις Κλειδιά:Ανταγωνισμός, λειμώνια φυτά
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet