Συγγραφείς:Σ. Στάης1 και Μ. Πυροβέτση2
1Υψηλάντου 5, 661 00 Δράμα, e-mail: stais@dra.forthnet.gr, 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: pyrove@bio.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Ορνιθοπανίδα, ποικιλότητα, βόσκηση, υψόμετρο, μέγεθος επιφάνειας
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet