Συγγραφείς:Ο. Ντίνη – Παπαναστάση1, Μ.Γ. Λαζαρίδου2 και Β.Π. Παπαναστάσης 3
1Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, 2 ΤΕΙ Καβάλας Παρ/μα Δράμας, Τμήμα Δασοπονίας, 1ο χλμ. Δράμας- Καλαμπακίου, 661 00 Δράμα, 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ψωραλέα, εξάπλωση, διατροφή αγροτικών ζώων, φαρμακευτική, καρποί, παραλλακτικότητα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet