Συγγραφείς:Ε. Ελευθεριάδου1, Δ. Σαμαράς2, Φ. Ξυστράκης2, Κ. Θεοδωρόπουλος1
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής, GR-54124 Θεσσαλονίκη 2 Albert-Ludwigs-University Freiburg, Faculty of Forest and Environmental Sciences, Institute of Silviculture, D-79106 Freiburg
Λέξεις Κλειδιά:Medicago, Melilotus, Ononis, Trifolium, Trigonella, βιοτικό φάσμα, χωρολογικό φάσμα, φάσμα τιμών οικολογικών δεικτών
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet