Συγγραφείς:Α. Μερτζάνης 1, F. Marabini 2 και Α. Παπαδόπουλος 1
1 Τ.Ε.Ι. Λαμίας / Παράρτημα Καρπενησίου / Tμήμα Δασοπονίας, 361 00 Καρπενήσι 2 Consiglio Nazionale delle Ricerche / Istituto di Geologia Marina. Via P. Gobetti 101, 401 29 Bologna, Italy
Λέξεις Κλειδιά:Περιβάλλον, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδάτινοι πόροι, Γεωμορφολογία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet