Συγγραφείς:Α. Βαλασιάδου
Napier University, School of Life Sciences, Merchiston Campus, 10 Colinton Road, Edinburgh, EH10 5DT, Scotland (παρούσα διεύθυνση: Μιχαήλ Ψελλού 10Β, 546 55 Θεσσαλονίκη, e-mail: aliki_valasiadou@ mail.gr)
Λέξεις Κλειδιά:Νοτιοαφρικανική αντιλόπη, αμυντικοί μηχανισμοί, συνθήματα συναγερμού, αντιθηρευτικοί μηχανισμοί συμπεριφοράς
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet