Συγγραφείς:N. Galand1, S. Declercq2, T. Cheyrezy2, S. J. Puechmaille3, N. Deguines4, X. Grémillet5, E. Papadatou6 and Y. Kazoglou7
1 Groupe Chiroptère Ile-de-France, SFEPM, France 2 Groupe Chiroptère Nord-pas-de-Calais, SFEPM, France 3 School of Biological and Environmental Sciences, University College Dublin, Dublin, Ireland 4 Musée National d’Histoire Naturelle, Paris 5 Groupe Mammalogique Breton, Maison de la Rivière, 29450 Sizun, France 6 Centre d’ Ecologie Fonctionelle et Evolutive, CNRS, Montpellier, France 7 Society for the Protection of Prespa, GR-530 77 Ag. Germanos, Prespa, Greece
Λέξεις Κλειδιά:ηχοεντοπισμός, Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρακολούθηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet