Συγγραφείς:Ε. Αβραάμ, Ζ.Παρίση, Μ.Γιακουλάκη και Α.Νάστης
Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54006 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ψυχρόβια αγρωστώδη, χειμερινή παραγωγή, θάμνοι, θρεπτική αξία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet