Συγγραφείς:Γ. Φωτιάδης1, M. Βραχνάκης2, Π. Κακούρος3, Ε. Κουτσερή4
1Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, gfotiad95@gmail.com 2Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα 3Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Τ.Κ. 60394, Θέρμη 4Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Τ.Κ. 53077, Λαιμός
Λέξεις Κλειδιά:Πρέσπα, Juniperus excelsa, διαδοχή βλάστησης, βόσκηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet