Συγγραφείς:Δ. Σίρκου1, Ι. Ισπικούδης1, Β.Π. Παπαναστάσης1 και C.L. Alados2
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη 2Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) Avda. Montañana 177. P.O. Box 202. (Campus Aula Dei) Zaragoza 50080 (Spain)
Λέξεις Κλειδιά:Βόσκηση, μεσογονάτια ασυμμετρία, κυμαινόμενη ασυμμετρία, κλασματική διάσταση, Μεσογειακοί θαμνώνες
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet