Συγγραφείς:Γ. Ευθυμίου1 Γ. Πασαγιάννης2 και Στ. Τζαφέρος3
1Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, 570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκη, 2Δ/νση Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Βερμίου 11, 501 00 Κοζάνη 3Δ/νση Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλαπούτα 8, 221 00 Τρίπολη
Λέξεις Κλειδιά:Οικοσύστημα, δασικές πυρκαγιές, αδίκημα, ποινή, νόμος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet