Συγγραφείς:Β. Καραγιαννακίδου, Ε. Δρόσος, Μ. Κωνσταντίνου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Poaceae, υπαλπικά λιβάδια, ΒΑ. Ελλάδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet