Συγγραφείς:Gullap M. K.1, Koc A.2, Erkovan H. I.2
1 Narman Vocational High School, Ataturk University, Narman, Erzurum, Turkey 2 Ataturk University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Erzurum, Turkey
Λέξεις Κλειδιά:highland rangelands, ordination analysis, transhumance, species distribution
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet