Συγγραφείς:Α. Σιδηροπούλου1, M. Βραχνάκης2, Γ. Φωτιάδης3 και Δ. Μπούσμπουρας4
1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, email: sidiropoulou_@hotmail.com 2 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα 3 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π., Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι 4 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Κομνηνών 23, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Φυσικά, αισθητικά, ψυχολογικά, κριτήρια αξιολόγησης, υποβάθμιση, Βεγορίτιδα, Πέτρες
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet