Συγγραφείς:Μ. Μπερέτσος
Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Λέξεις Κλειδιά:ζωικό κεφάλαιο, βοσκότοποι, βιολογική κτηνοτροφία, τυροκομεία, ζωικά προϊόντα, μεταποίηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet