Συγγραφείς:Σ. Γάκης 1 και Κ. Μαντζανάς 2
1 Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Δασολιβαδικό σύστημα, θρεπτικά στοιχεία, Lolium perenne, Trifolium repens, υπέργεια παραγωγή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet