Συγγραφείς:Π.Α. Τσιώρας
Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υλοχρηστικής (227), 54124 Θεσσαλονίκη, email: ptsioras@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Δασεργατική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση, Ελλάδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet