Συγγραφείς:Ρ. Θανόπουλος1, Ζ. Κυπριωτάκης2, K. Mπουχέλος3, Δ. Περδίκης3 και Γ. Παπαδούλης3
1Διεύθυνση Γεωργίας Ευρυτανίας, Ζωγράφου 1, 361 00 Καρπενήσι 2Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής - Ζιζανιολογίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 140, 71110 Ηράκλειο, Κρήτη 3Εργαστήριο Γεωργικής Zωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Medicago strasseri, Iserya purchasi, Aphis craccivora, Bruchidius, Apion
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet