Συγγραφείς:Δ. Χουβαρδάς1, Χ. Ευαγγέλου1, U. Helldén2 και Β.Π. Παπαναστάσης1
1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: xouv@for.auth.gr 2 Department of Physical Geography and Ecosystems Analysis, Lund University, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden
Λέξεις Κλειδιά:δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης, STELLA
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet