Συγγραφείς:Ι. Α. Παππάς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δασαρχείο Καλαβρύτων, 25001 Καλάβρυτα
Λέξεις Κλειδιά:Πληρωμές οικοσυστημικών υπηρεσιών, Δασικοί βοσκότοποι, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ευρωπαϊκή Ένωση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet