Συγγραφείς:Φωτιάδης Γ.1, Βραχνάκης Μ.2, Κακούρος Π.3
1Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι 2Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τέρμα Μαυρομιχάλη, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα 3ΕΚΒΥ, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, ΤΘ. 60394, 57001, Θέρμη
Λέξεις Κλειδιά:Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας, Βόσκηση, Βαθμός διατήρησης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet