Συγγραφείς:Γ. Ντόγας1, Ο. Βούλγαρη2
1Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ 2Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΑΠΘ
Λέξεις Κλειδιά:Χρησικτησία, τεκμήριο κυριότητας Δημοσίου, ν. 3127/2003, ν. 3208/ 2003
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet