Συγγραφείς:Η. Παππάς1, Μ. Καρατάσιου2, Δ. Χουβαρδάς2
1 Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, Οπλαρχηγού Πουτέτση 19, Τ.Κ. 453 32, Ιωάννινα. 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (Ρ.Ο 286), Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Λέξεις Κλειδιά:χρήση/κάλυψη γης, δείκτες τοπίου, προστατευόμενες περιοχές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ποολίβαδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet