Συγγραφείς:Π. Αρβανίτης 1, C. Watkins 2, G. Endfield 3
1Α.Δ.Κ. Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, ΤΚ 71 410, Ηράκλειο 2University of Nottingham, School of Geography Faculty of Humanities and Social Sciences, Liverpool L69 3BX, UK 3University of Liverpool, Sir Clive Granger Building, Nottingham, NG7 2RD UK,
Λέξεις Κλειδιά:Κρήτη, Λιβάδι, Μετακινούμενη Κτηνοτροφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet