Συγγραφείς:Σ. Τσιάρας
Α.Π.Θ., Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Πολιτικής, Τ.Θ. 247, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη stefanostsiaras@gmail.com
Λέξεις Κλειδιά:μέθοδος PROMETHEE, βελτιστοποίηση, λιγότερο ευνοημένες περιοχές, ορεινή ανάπτυξη, πυλώνες αειφορίας
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet