Συγγραφείς:Α. Σολωμού1, Κ. Τσαγκάρη1, Γ. Καρέτσος1, Γ. Λυριντζής1, Γ. Μάντακας1, Κ. Μαντζανάς2, Χ. Ευαγγέλου3, Β. Φυντανή4, Ν. Προύτσος1
1Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια, 11528, Αθήνα, email: alexansolomou@gmail.com 2Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. 3Δασαρχείο Ελασσόνας, 40200, Ελασσόνα 4Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145, Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Δασικά ανοίγματα, Κτηνοτροφία, Μελισσοκομία, Νέα Κ.Α.Π. 2014-2020, Natura 2000, Βιοποικιλότητα, αξιοποίηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet