Συγγραφείς:Α. Παντέρα1, Α. Παπαδόπουλος1, Γ. Φωτιάδης1, Γ. Δανιήλ1, Κ. Μαντζανάς2, Π. Παπαπορφυρίου3, Δ. Καψάλης2, P. Burgess4
1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 36100, Καρπενήσι 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 3 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 4 Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK
Λέξεις Κλειδιά:Αγροδασοπονία, οπωρώνες, ρεβίθι, Κρήτη, άζωτο, φώσφορος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet