Συγγραφείς:Ρ. Τσιακίρης1, Μ. Παπουτσάκης2, Ι. Καζόγλου3, Π.Δ. Πλατής4
1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα 2 «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Μεσογείων 288, 15562 Αθήνα 3 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 4 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Βασιλικά, 57006 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Λιβαδικοί τύποι, Bοσκότοποι, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Eκτατική κτηνοτροφία, Aγροτική πολιτική
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet