Συγγραφείς:Κ. Μαντζανάς1, Μ. Παπαδημητρίου1, Α. Σιδηροπούλου1, Π. Σκλάβου2 , Δ. Χουβαρδάς1
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη 2Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη E-mail: konman@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Απογραφή, Corine Land Cover 2012, δασογεωργικά, δασολιβαδικά συστήματα, διάταξη
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 (Επιμέλεια έκδοσης: Ζωή Μ. Παρίση, Πέτρος Κακουρος)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet