Συγγραφείς:Θ.Ι. Σταθάκης1, Ε.Β. Καπαξίδη2 και Γ.Θ. Παπαδούλης1
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, 11855 Αθήνα, teodore_@otenet.gr, gpapadoulis@aua.gr 2Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, 14561 Αθήνα, e.kapaxidi@bpi.gr
Λέξεις Κλειδιά:Phytoseiidae, αγρωστώδη φυτά, λιβάδια
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet